baslik

Anasayfa | İletişim


EXCEL 2007 SÜTÜN GENİŞLİĞİ

Excelde sütun genişliğini ayarlamak için Sütun Harfleri arasındaki dikey çizginin üzerine fare işareçisi getirilir. İşareçinin simgesi sağa ve sola doğru ok işareti şekline gelir. Bu konumdayken farenin sol tuşuna basılı kalarak sağa doğru sürükleyerek genişiliği arttırabilir veya sola doğru sürükleyerek genişliği azaltabilirsiniz. İki sütun harfi arasına çift tıklayarak da otomatik olarak genişlik ayarlanabilir.

1

Genişliğini ayarlayacağımız sütun harfleri üzerine sağ tuş ile tıklayıp sütün genişliğini seçeneğini seçtiğimizde;

2

Sütun genişliğini ayaralayacağımız pencere ekrana gelir. Kutucuğa değer girilip tamam butonuna basılarak da sütun geniliği ayarlanır.

3

SATIR YÜKSEKLİĞİ

Excelde satır yüksekliğini ayarlamak için satır numaraları arasındaki yatay çizginin üzerine fare işareçisi getirilir. İşareçinin simgesi yukarı ve aşağı doğru ok işareti şekline gelir. Bu konumdayken farenin sol tuşuna basılı kalarak aşağı doğru sürükleyerek yüksekliği arttırabilir veya yukarı doğru sürükleyerek yüksekliği azaltabilirsiniz. İki satır numarası arasına çift tıklayarak da yüksekliğin otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabilirsiniz.

4

Satır yükseliğini ayarlayacağımız satır numarasının üzerine sağ tuş ile tıklayıp satır yüksekliği seçeneğini seçtiğimizde;

5

Satır yüksekliğimi ayaralayacağımız pencere ekrana gelir. Kutucuğa değer girilip tamam butonuna basılarak da sütun geniliği ayarlanır.

6

KENARLIK

Excelde hücrelerinin etrafındaki çizgiler klavuz çizgileridir. Klavuz çizgileri yazıcıdan çıktı aldığımızda görünmezler. Dolayısıyla hazırladığımız tabloların sınırları belirten çizgilerin görünmesi için kenarlıkları kullanmalıyız. Hücre veya hücrelere kenarlık eklemek için:

1-Hücreler seçilir.
2-Giriş sekmesinin yazı tipi bölümdeki kenarlıklar düğmesinin sağ tarafındaki aşağı yönlü ok işaretine tıklanır. Ekrana kenralıklar ile ilgili seçenekler gelir. Bu seçeneklerden uygun olanı (Örn:Tüm Kenarlıklar, Alt Kenarlık vb.) tıklanarak işlem tamamlanır.

k1

İkinci yol ise Kenarlıklar lisesinin en altındaki Tüm Kenarlıklar seçeneği tıklandığında;

7

Hücreleri biçimlendir penceresinin kenarlık sekmesi ekrana gelir. Bu pencereye seçili hücrelerin üzerine sağ tuş ile tıklayıp Hücreleri Biçimlendir seçeneğini seçerek, ardında kenarlık sekmesini tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Penecere ile aşağıdaki ayarlamaları yapabilirsiniz.

Stil: Bu bölümden çizgi stilini belirleyebilirsiniz.
Renk: Çizginin rengini seçebilirsiniz.
İlk Ayarlar: Hücrenin hangi kısmına kenarlık ekleneceği bu kısımdan belirlenir.
Kenarlık: Ön izleme diyagramı üzerindeki düğmeleri kullanarak kenarlık ekleyebilirsiniz.

Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra tamam butonuna basarak seçili hücrelerin kenarlıkları eklenmiş olacaktır.

HÜCRE İÇİNDEKİ YAZIYI BİÇİMLENDİRME

y1

Giriş Yazı tipi bölümünden seçili hücreler içerisindeki yazıyı biçimlendirebilirsiniz. İkinci yol olarak da Yazı tipi bölümünün sağ alt köşesindeki ok işarete tıklayarak;

y2

Yazı ile ilgili biçimlendirmeleri bu ekrandan yapabilirsiniz.

HÜCRE İÇİNDEKİ YAZIYI HİZALAMA

Giriş hizalama bölümündeki hizalama düğmelerini kullanarak metni (üste, alta, ortaya, sola, sağa) hizalayabilirsiniz.
Metni Yönlendir: Butonu seçenekleri ile metinin yönünü değiştirebilirsiniz.
Metni Kaydır: Hücreye sığmayan yazıyı bir alt satıra kaydırabilirsiniz.
Birleştir ve Ortala: Bu düğmeye tıklandığında seçili hücreleri birleştirir ortalar. Eğer birleşmiş hücre seçiliyken bu düğmeye basıldığında hücreler çözülür. Bu düğmenin sağındaki ok işaretine tılandığında hücereleri ortalamadan birleştirme ve birleşmiş hücreleri çözme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

h1

Hizalama bölümünün sağ alt köşesindeki ok işaretli düğmeye tıklayarak daha ayrıntılı hizalama ayarlarını yapabilirsiniz. Bu penecereye hücrenin üzerine sağ tuş ile tıklayıp, açılan pencerenin hizala sekmesine tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

h2

Bu pencerenin metin hizala kısmından metni yatay ve dikey olarak hizalanmasını yapabilirsiniz. Ayrıca Girinti bölümüne değer girilerek metnin hücrede ne kadar içeride başlayacağını belirleyebilirsiniz.

Yönlendirme bölümünündeki diyagramı aracılığıyla fareyi kullanarak metni yönlendirebilirsiniz. Derece kısmına değer girerek de yönlendirme işlemi yapabilirsiniz.

Metin denetimi bölümündeki Metni kaydır onay kutusunu işaretlersek, sığmayan hücre içeriğinin bir alt satıra kayar. Birden fazla seçili hücreyi birleştirmek istiyorsak Hücreleri birleştir onay kutusunu işaretlemeniz gerekiyor. Diğer bir şekilde birleşmiş hücreleri çözmek istiyorsak da Hücreleri birleştir onay kutusunun işaretini kaldırmalıyız.

HÜCRE DOLGU RENGİ

Seçil hücrenin veya hücrelerin dolgu rengini değiştimek için Giriş/Yazı Tipi/Dolgu rengi düğmesi kullanılır. Bu düğmeye direk basarasak varsıyalan renk veya daha önceden belirlenmiş renk ne ise hücrenin dolgu rengi o olur. Fakat başka bir renk seçmek için düğmenin sağındaki aşağı yönlü ok işaretine tıklayarak açılan renk paletinden bir renk belirleyebilirsiniz.

d1

Hücrenin dolgu rengini değiştirmenin diğer bir yolu hücre üzerine sağ tuş ile tıklayıp, Hücreleri biçimlendir seçeneğini seçerek Hücreleri Biçimlendir penceresini görüntüleyebilir. Ardından Dolgu sekmesini tıklayarak Arka Plan Rengi blümündeki renk paletini kullanarak renk, Desen Rengi ve Desen Stili bölümünden desen belirleyebilirsiniz. Gerekli ayarlamaları yapıp tamam butonuna basarak hücrenin dolgu rengini değiştirebilirsiniz.

d2

RESİM, ŞEKİL, DİYAGRAM EKLEME

Excel 2007 de tablomuza bilgisayarımızda kayıtlı bir resmi eklemek için Ekle sekmesi-Çizimler Bölümü-Resim düğmesi kullanılır. Office içerisindeki hazır resimleri kullanmak istiyorsak Küçük Resim butonunu kullanabilirsiniz. Şekil eklemek için Şekiller düğmesini kullanabilirsiniz. Diyagram eklemek için de SmartArt butonu kullanılır.

e1

Şekiller düğmesini tıkladığınızda aşağıya doğru şekil listesi ekrana gelir. Listedeki bir elemanı seçip, şekli ekleyeceğiniz yere fare ile çizerek şekli sayfaya eklenmesini sağlayabilirsiniz.

e2

Konu ile etkinlik aşağıdadır. Etkinlikte kullanılacak resimleri indirmek için buraya tıklayınız.

etkinlik

 

 < Geri

 

 
Tüm hakları bilgisayarmatematik.com'a aittir. Bu site için 1024X768 veya üzeri çözünürlük önerilir.