baslik

Anasayfa | İletişim


EXCEL 2007 NEDİR?

Microsoft Excel hesaplama, tablolalama, herhangi bir tablonun grafiğini oluşturma programıdır. Excel ile oluşturulan dosyaların uzantısı .xlsx şeklindedir. Excelde A,B,C... gibi alfabetik olarak sıralanmış dikey kısımlara sütun denir. Programın sol tarafında yer alan 1,2,3 ... gibi alt alta sıralanmış rakamların yer aldığı yatay kısımlara satır adı verilir. Satır ve Sütunun kesişimi hücreyi oluşturur. Excel de hücre adresi okunurken önce sütun adı, sonra da satır numarası okunur. Örneğin A5, B8, C10 gibi. Excel dosyası standart olarak 3 sayafadan oluşur.

1

Formül Oluşturma: Excel formül yazılırken önce formül yazılacak hücre tıklanır. Sonra formül çubuğuna = (eşittir) işareti kullanarak yazılır. Formül çubuğu kullanılmadan da formül yazılacak hücre çift tıklanarak yazılabilir. Exelde bazı karakterlerin anlamaları aşağıda verilmiştir.

/ : Bölme
* : Çarpma
- : Çıkarma
+ : Toplama işlemleri için kullanılır.

< : Küçüktür
> : Büyüktür
<= : Küçük eşit
>= : Büyük eşit

Hücre Aralığı : Excelde hücre aralığı belirtmek için : (iki nokta üst üste) noktalama işareti kullanılır. Örneğin A1:A4 aralığı A1,A2,A3,A4 hücrelerini belirtir. Farklı iki hücreyi belirtmek için ise ; (noktalı virgül) noktalama işareti kullanılır. Örneğin A1;B5 aralığı A1 ve B5 hücrelerini gösterir.

Bazı önemli formüller:

=Topla(A1:A5) : A1 den A5 kadar olan hücreleri toplar
=Ortalama(B2:B5): B2 den B5 kadar olan hücerelerdeki sayıların ortalamasını alır.
=Mak(A1:D1) : A1 ile D1 aralığındaki en büyük değeri verir.
=Min(A1:D1) : A1 ile D1 aralığındaki en küçük değeri verir.

 < Geri

 

 
Tüm hakları bilgisayarmatematik.com'a aittir. Bu site için 1024X768 veya üzeri çözünürlük önerilir.